ISKRICE

Časi so težki, a so sijajna možnost za resen napredek. Pritiski so tako veliki, da zlomijo vse
trdo, minljivo in neuporabno. Različne prilike lahko obračamo sebi v prid. Tako pridemo do
spoznanja, da se je dobro umakniti vase. Spoznanje, da lahko korenito spremenimo le sebe,
lahko osvobodi. Zavemo se pomena lastnega zdravja. Lepa in dobra pot je pred vsakomur.
Obdobje je idealno za krepitev duševne in telesne odpornosti. Načinov je toliko, kolikor je
ljudi. Vsak najde pravega edino v sebi in to je dobro.